Bensinstasjon/Verksted

  • verksted.jpgShell bensinstasjon.
  • Vaskehall.
  • Godkjent bilverksted. Reparasjon av personbiler og tyngre kjøretøy.
  • Skifte av bilglass
  • EU- kontroll.
  • Salg av dekk.
Stoklands Bilruter
Presteid
8294 Hamarøy

Tlf: 99 37 02 01
Faks: 75 77 02 64