Arnfinn Vangen - Daglig leder
Arnfinn Vangen - Daglig leder
Anne Mette Finvik - Driftsleder
Anne Mette Finvik - Driftsleder
Cecilie Hilling- kontormedarbeider
Cecilie Hilling- kontormedarbeider
Roger Hanssen Mekaniker/Sjåfør buss
Roger Hanssen Mekaniker/Sjåfør buss
Jan Egerdahl - Sjåfør buss
Jan Egerdahl - Sjåfør buss
Magnor Olsen - Sjåfør buss/gods
Magnor Olsen - Sjåfør buss/gods
Svein Martin Karlsen - Sjåfør gods
Svein Martin Karlsen - Sjåfør gods
Johan Erling Kristoffersen - Sjåfør gods
Johan Erling Kristoffersen - Sjåfør gods
Jarle Hansen - Sjåfør gods
Jarle Hansen - Sjåfør gods
Petter Johan Vangen Sjåfør/ operatør slambil
Petter Johan Vangen Sjåfør/ operatør slambil
Ainars Ozolins sjåfør/operatør slambil
Ainars Ozolins sjåfør/operatør slambil
Stefan Muhlenfeld Sjåfør/operatør slambil
Stefan Muhlenfeld Sjåfør/operatør slambil
Steinar Johnsen Sjåfør gods
Steinar Johnsen Sjåfør gods
Jøran Mathisen - Sjåfør/operatør slambil
Jøran Mathisen - Sjåfør/operatør slambil
Andre Bratli - Sjåfør/operatør slambil
Andre Bratli - Sjåfør/operatør slambil
Arnulf Imingen - Sjåfør/operatør slambil
Arnulf Imingen - Sjåfør/operatør slambil
Alf Frostmo - Sjåfør/operatør slambil
Alf Frostmo - Sjåfør/operatør slambil
Ole Kristian Hildal - Sjåfør/operatør    Slambil/sjåfør buss /sjåfør gods
Ole Kristian Hildal - Sjåfør/operatør Slambil/sjåfør buss /sjåfør gods
Radiks Minnibajevs - Sjåfør/Operatør slambil
Radiks Minnibajevs - Sjåfør/Operatør slambil
Geir Johansen -  sjåfør/operatør slambil
Geir Johansen - sjåfør/operatør slambil
Espen Mathisen - Sjåfør/operatør slambil
Espen Mathisen - Sjåfør/operatør slambil
Oddleif Mathisen - Sjåfør/operatør slambil
Oddleif Mathisen - Sjåfør/operatør slambil
Zakkerulla Ahmadzai, Bensinstasjon
Zakkerulla Ahmadzai, Bensinstasjon
Arturs Gailis - Sjåfør/operatør slambil
Arturs Gailis - Sjåfør/operatør slambil
Preben Labba  Bilmekaniker.
Preben Labba Bilmekaniker.

Kurt-Ove Stenersen
Teknisk leder

Stoklands Bilruter
Presteid
8294 Hamarøy

Tlf: 99 37 02 01
Faks: 75 77 02 64